Đồng hồ nhiệt TC3Y seri

Mã số : TC3YF-14R-NTC
Giá : 470,000 VND

Đồng hồ nhiệt SCM-38I

Mã số : SCM-38I
Giá : 1,322,000 VND

Đồng hồ nhiệt THD Series

Mã số : THD-R-C,V
Giá : 1,814,000 VND

Đồng hồ nhiệt TOS/TOM/TOL Series

Mã số : TOS-
Giá : 397,000 VND

Đồng hồ nhiệt T4LP Series

Mã số : T4LP
Giá : 1,671,000 VND

Đồng hồ nhiệt T3HS/T3HA/T4MA/T4LA Series

Mã số : T3HA-
Giá : 1,384,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ T3S/T3H/T4M/T4L Series

Mã số : T3S-
Giá : 1,082,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TB42 Series

Mã số : TB42
Giá : 1,384,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZ4ST-24R,C,S
Giá : 1,353,000 VND

Đồng hồ nhiệt T3HS/T3HA/T4MA/T4LA Series

Mã số : T4MA-
Giá : 1,384,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZ4ST-14R,C,S
Giá : 1,241,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZ4L-A4R,C,S
Giá : 1,702,000 VND

Đồng hồ nhiệt THD Series

Mã số : THD-D1-C,V
Giá : 2,451,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZN4M-24R,C,S
Giá : 1,543,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZN4M-A4R,C,S
Giá : 1,622,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZN4L-14R,C,S
Giá : 1,559,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZN4S-14R,C,S
Giá : 1,241,000 VND

Đồng hồ nhiệt TOS/TOM/TOL Series

Mã số : TOM-
Giá : 525,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZ4W-24R,C,S
Giá : 1,559,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZ4L-A4R,C,S
Giá : 1,702,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.