Bộ điều khiển nhiệt độ

Mã số : Fox-2006
Giá : 880,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ

Mã số : Fox-2005
Giá : 854,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ

Mã số : Fox-2004
Giá : 783,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ

Mã số : Fox-2003
Giá : 642,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ

Mã số : Fox-2002
Giá : 607,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ

Mã số : Fox-2001T
Giá : Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ

Mã số : Fox-2001SD
Giá : Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ

Mã số : Fox-2001F
Giá : 748,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ

Mã số : Fox-2001D
Giá : Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ

Mã số : Fox-2001
Giá : Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ

Mã số : Fox-2000TT
Giá : Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.