Điều khiển nhiệt độ & độ ẩm

Mã số : Fox-9320
Giá : Liên hệ

Điều khiển nhiệt độ & độ ẩm

Mã số : Fox-8301
Giá : Liên hệ

Điều khiển nhiệt độ & độ ẩm

Mã số : Fox-8300
Giá : Liên hệ

Điều khiển nhiệt độ & độ ẩm

Mã số : Fox-302
Giá : Liên hệ

Điều khiển nhiệt độ & độ ẩm

Mã số : Fox-301JB
Giá : Liên hệ

Điều khiển nhiệt độ & độ ẩm

Mã số : Fox-300JB
Giá : 3,850,000 VND

Điều khiển nhiệt độ & độ ẩm

Mã số : Fox-301A-1
Giá : 1,800,000 VND

Điều khiển nhiệt độ & độ ẩm

Mã số : Fox-300A
Giá : 1,329,000 VND

Điều khiển độ ẩm

Mã số : Fox-2SH
Giá : Liên hệ

Điều khiển độ ẩm

Mã số : Fox-1SH
Giá : Liên hệ

Điều khiển độ ẩm

Mã số : Fox-2H4
Giá : Liên hệ

Điều khiển độ ẩm

Mã số : Fox-2H
Giá : 1,593,000 VND

Điều khiển độ ẩm

Mã số : Fox-1H4
Giá : Liên hệ

Điều khiển độ ẩm

Mã số : Fox-1H
Giá : 748,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.