Samil Temp. Sensor

Login

Thông tin giỏ hàng

Bạn có 0 sản phẩm

Search

Thống kê truy cập

Hôm nay
3489
Trong tuần
25088
Tổng cộng
15379114
Có 64 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 30/11/2023

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.5 phi 17

Mã số : TH-M-K 1.5
Giá : 1,778,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.5 phi 22

Mã số : TH-M-K 1.5
Giá : 2,772,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.4 phi 17

Mã số : TH-M-K 1.4
Giá : 1,681,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.4 phi 22

Mã số : TH-M-K 1.4
Giá : 2,614,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.3 phi 8

Mã số : TH-M-K 1.3
Giá : 1,346,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.3 phi 10

Mã số : TH-M-K 1.3
Giá : 1,355,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.3 phi 17

Mã số : TH-M-K 1.3
Giá : 1,593,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.3 phi 22

Mã số : TH-M-K 1.3
Giá : 2,455,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.2 phi 8

Mã số : TH-M-K 1.2
Giá : 1,232,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.2 phi 10

Mã số : TH-M-K 1.2
Giá : 1,232,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.2 phi 17

Mã số : TH-M-K 1.2
Giá : 1,417,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.2 phi 22

Mã số : TH-M-K 1.2
Giá : 2,297,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.1 phi 8

Mã số : TH-M-K 1.1
Giá : 1,100,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.1 phi 10

Mã số : TH-M-K 1.1
Giá : 1,016,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.1 phi 17

Mã số : TH-M-K 1.1
Giá : 1,399,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.1 phi 22

Mã số : TH-M-K 1.1
Giá : 2,138,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.0 phi 8

Mã số : TH-M-K 1.0
Giá : 924,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.0 phi 10

Mã số : TH-M-K 1.0
Giá : 933,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.0 phi 17

Mã số : TH-M-K 1.0
Giá : 1,302,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.0 phi 22

Mã số : TH-M-K 1.0
Giá : 1,980,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.