Công tắc hành trình đầu dài

Mã số : HY-P701A
Giá : 64,400 VND

Công tắc hành trình đầu ngắn

Mã số : HY-P701B
Giá : 42,700 VND

Công tắc hành trình đầu pin

Mã số : HY-P701C
Giá : 37,800 VND

Công tắc hành trình đầu nhấn

Mã số : HY-P701D
Giá : 45,500 VND

Công tắc hành trình bánh xe cần ngắn

Mã số : HY-R704A
Giá : 44,800 VND

Công tắc hành trình bánh xe cần vừa

Mã số : HY-R704B
Giá : 45,500 VND

Công tắc hành trình bánh xe cần dài

Mã số : HY-R704C
Giá : 45,500 VND

Công tắc hành trình bánh xe khớp

Mã số : HY-R704-2W
Giá : 46,900 VND

Công tắc hành trình cần ngắn

Mã số : HY-L707A
Giá : 41,300 VND

Công tắc hành trình cần vừa

Mã số : HY-L707B
Giá : 41,300 VND

Công tắc hành trình cần vừa

Mã số : HY-L707C
Giá : 42,000 VND

Công tắc hành trình cần dài đặc biệt

Mã số : HY-L707D
Giá : 42,700 VND

Công tắc hành trình bánh xe ngang

Mã số : HY-PR708A
Giá : 69,300 VND

Công tắc hành trình bánh xe dọc

Mã số : HY-PR708B
Giá : 69,300 VND

Công tắc hành trình đầu nút nhấn

Mã số : ZCN-P501O
Giá : 88,200 VND

Công tắc hành trình bánh xe cần ngắn

Mã số : ZCN-R504A
Giá : 72,800 VND

Công tắc hành trình bánh xe cần dài

Mã số : ZCN-R504C
Giá : 74,900 VND

Công tắc hành trình cần ngắn

Mã số : ZCN-L507A
Giá : 70,000 VND

Công tắc hành trình cần dài

Mã số : ZCN-L507C
Giá : 72,800 VND

Công tắc hành trình đầu bánh xe ngang

Mã số : ZCN-PR508V
Giá : 107,800 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.