Cảm biến từ PS

Mã số : PS12-DN/DP
Giá : 359,000 VND

Cảm biến từ PRT

Mã số : PRT08-__DO/DC
Giá : 417,000 VND

Cảm biến từ PR

Mã số : PR18-_DN/DP
Giá : 263,000 VND

Cảm biến từ PSN

Mã số : PSNT17-5DO/DC
Giá : 202,000 VND

Cảm biến từ AS

Mã số : AS80-50DN3/DP3
Giá : 1,213,000 VND

Cảm biến từ PR

Mã số : PR12-_AO/AC
Giá : 319,000 VND

Cảm biến từ PSN

Mã số : PSN25-5DN/DP
Giá : 216,000 VND

Cảm biến từ PSN

Mã số : PSN40-_DN/DP
Giá : 463,000 VND

Cảm biến từ PR

Mã số : PRCMT12-_DO/DC
Giá : 289,000 VND

Cảm biến từ PR

Mã số : PRCML18-_DN/DP
Giá : 319,000 VND

Cảm biến từ PR

Mã số : PR30-_DN/DP
Giá : 306,000 VND

Cảm biến từ PSN

Mã số : PSN17-_DN/DP
Giá : 202,000 VND

Cảm biến từ PSN

Mã số : PSN25-5AO
Giá : 289,000 VND

Cảm biến từ PSN

Mã số : PSN40-20AO/AC
Giá : 510,000 VND

Cảm biến từ PR

Mã số : PR08-__DN/DP
Giá : 306,000 VND

Cảm biến từ PR

Mã số : PRL30-_DN/DP
Giá : 338,000 VND

Cảm biến từ PR

Mã số : PRCM30-_DN/DP
Giá : 338,000 VND

Cảm biến từ PSN

Mã số : PSN30_AO/AC
Giá : 319,000 VND

Cảm biến từ PR

Mã số : PRL18-_DN/DP
Giá : 287,000 VND

Cảm biến từ PFI

Mã số : PFI25-8DN/DP
Giá : 287,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.