Cảm biến quang, thu phát chung

Mã số : PR-R300NC
Giá : 549,500 VND

Cảm biến quang, thu phát chung

Mã số : PR-R300NP
Giá : 549,500 VND

Cảm biến vùng

Mã số : PAN20-T8-N/P
Giá : 2,229,500 VND

Cảm biến vùng

Mã số : PAN20-T12-N/P
Giá : 3,120,600 VND

Cảm biến vùng

Mã số : PAS-T8N
Giá : 2,500,000 VND

Cảm biến vùng

Mã số : PAS-T12N/P
Giá : 3,430,000 VND

Cảm biến cáp quang

Mã số : PG-TRN/P
Giá : 388,500 VND

Cảm biến quang, thu phát riêng

Mã số : PE-T5D
Giá : 483,000 VND

Cảm biến quang,thu phát chung

Mã số : PE-R05D
Giá : 454,300 VND

Cảm biến quang,sử dụng gương

Mã số : PE-M3D
Giá : 454,300 VND

Cảm biến quang,thu phát riêng

Mã số : PN-T3
Giá : 377,300 VND

Cảm biến quang,thu phát chung

Mã số : PN-R02
Giá : 377,300 VND

Cảm biến quang,sử dụng gương

Mã số : PN-M1
Giá : 377,300 VND

Cảm biến quang,hình chữ U

Mã số : PU-30
Giá : 474,600 VND

Cản biến quang,hình chữ U

Mã số : PU-50
Giá : 488,000 VND

Cảm biến quang,thu phát riêng

Mã số : PR-T10NP
Giá : 637,000 VND

Cảm biến quang,thu phát riêng

Mã số : PR-T10NC
Giá : 637,000 VND

Cảm biến quang,sử dụng gương

Mã số : PR-M1NP/C
Giá : 581,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.