Bộ lọc khí

Mã số : AU 210-8
Giá : Liên hệ

Bộ lọc khí và chỉnh áp

Mã số : AFR 200-8
Giá : 449,000 VND

Bộ lọc khí

Mã số : AF 200-8
Giá : 202,000 VND

Bộ lọc 2, xả tay

Mã số : AU 321-8
Giá : 1,311,000 VND

Bộ lọc 2, xả tay

Mã số : AU 321-10
Giá : 1,311,000 VND

Bộ lọc 2,xả tay

Mã số : AU 421-15
Giá : 1,461,000 VND

Bộ lọc 2, tự xả

Mã số : AU 321-8-AD41
Giá : 1,434,000 VND

Bộ lọc 2, tự xả

Mã số : AU 321-10-AD41
Giá : 1,434,000 VND

Bộ lọc 2, tự xả

Mã số : AU 421-15-AD41
Giá : 1,584,000 VND

Bộ lọc 3, xả tay

Mã số : AU 320-8
Giá : 1,400,000 VND

Bộ lọc 3,xả tay

Mã số : AU 320-10
Giá : 1,399,000 VND

Bộ lọc 3, xả tay

Mã số : AU-420-15
Giá : 1,549,000 VND

Bộ lọc 3,tự xả

Mã số : AU 320-8-AD41
Giá : Liên hệ

Bộ lọc 3,tự xả

Mã số : AU 320-10-AD41
Giá : 1,522,000 VND

Bộ lọc 3, tự xả

Mã số : AU 420-15-AD41
Giá : 1,672,000 VND

Bộ lọc khí

Mã số : AF 320-8
Giá : 299,000 VND

Bộ lọc khí

Mã số : AF 320-10
Giá : 308,000 VND

Bộ lọc khí

Mã số : AF 420-15
Giá : 361,000 VND

Bộ lọc khí, chỉnh áp, xả tay

Mã số : AFR 320-8
Giá : Liên hệ

Bộ lọc khí,chỉnh áp, xả tay

Mã số : AFR 320-10
Giá : 810,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.