LA8N Series

Mã số : LA8N-BN
Giá : 471,000 VND

LA8N Series

Mã số : LA8N-BF
Giá : 502,000 VND

FS Series

Mã số : FS4A
Giá : 1,457,000 VND

FS Series

Mã số : FS5B
Giá : 782,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : FX4S
Giá : 1,154,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : FX4
Giá : 1,435,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : FX4H-2P
Giá : 1,904,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : FX6
Giá : 1,622,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : FX6-2P
Giá : 2,122,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : FX4Y-I
Giá : 983,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : FX6YI
Giá : 1,046,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : F4AM
Giá : 1,857,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : F6AM
Giá : 2,013,000 VND

CTY/CTS/CT Series

Mã số : CT6S-I4
Giá : 879,000 VND

CTY/CTS/CT Series

Mã số : CT6M-2P4T
Giá : 2,666,000 VND

CTY/CTS/CT Series

Mã số : CT6S-1P4
Giá : 1,046,000 VND

CTY/CTS/CT Series

Mã số : CT6M-2P4
Giá : 1,514,000 VND

CTY/CTS/CT Series

Mã số : CT6M-1P4T
Giá : 1,702,000 VND

CTY/CTS/CT Series

Mã số : CT6M-1P4
Giá : 1,295,000 VND

CTY/CTS/CT Series

Mã số : CT6Y-1P4
Giá : 1,046,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.