Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX1-02/03/04
Giá : 1,655,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX1-05
Giá : 1,838,000 USD

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX1-10/11/12
Giá : 1,838,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX4-00
Giá : 1,663,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX4-01/02/03/04/05
Giá : 1,663,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX4-06/07/10
Giá : 1,654,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX4-14
Giá : 2,033,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX3-00/01/02
Giá : 1,435,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX3-10/11/12
Giá : 1,838,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX2-00/01/02
Giá : 1,287,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX2-10/11/12
Giá : 1,838,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX7-00
Giá : 1,471,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX7-01/02
Giá : 2,360,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX7-10
Giá : 1,838,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX7-11/12
Giá : 2,206,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX9-00
Giá : 1,471,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX9-01
Giá : 1,839,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX9-10
Giá : 1,752,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX9-11
Giá : 2,249,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : PX7-00
Giá : 2,091,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ ĐKKD: 47 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 08. 3816.4855 - 08.66 728.728    Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.