HE Series

Mã số : HE40H-8-1~300-Δ-N/O/T-12
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40B-8-200~1024-Δ-L5
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40H-8-1~300-Δ-N/O/T-24
Giá : 977,000 VND

HE Series

Mã số : HE50B-8-1200~2500-Δ-N/O/T12
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40B-6-1200~2500-Δ-N/O/T12
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40H-8-1200~2500-Δ-N/O/T-24
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40B-8-1~150-Δ-L5
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE50B-8-1~150-Δ-L5
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40B-8-200~1024-Δ-N/O/T-12
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40B-6-200~1024-3-N/O/T-24
Giá : 956,000 VND

HE Series

Mã số : HE40H-8-1~300-Δ-L5
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40B-6-1200~2500-Δ-N/O/T-12
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE50B-8-1200~2500-Δ-L5
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40H-8-360~1024-Δ-N12
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40B-8-1200~2500-Δ-N/O/T-12
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40H-8-1200~2500-Δ-L5
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40B-8-1200~2500-Δ-L5
Giá : Liên hệ

Cảm biến quang, thu phát chung

Mã số : PR-R300NC
Giá : 549,500 VND

Cảm biến quang, thu phát chung

Mã số : PR-R300NP
Giá : 549,500 VND

Cảm biến tiệm cận AC loại vuông

Mã số : UP-25S5AA/AC
Giá : 2,542,700 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.