Bộ điều khiển nhiệt độ PID
Mã số : KX2N-
Giá : 1,380,000 VND
HE Series
Mã số : HE50B-8-1~150-Δ-N/O/T-24
Giá : 990,000 VND
HE Series
Mã số : HE40B-6-1200~2500-Δ-L5
Giá : 1,337,000 VND
HE Series
Mã số : HE40B-8-1200~2500-Δ-N/O/T-24
Giá : 1,337,000 VND
HE Series
Mã số : HE40B-6-200~1024-Δ-L5
Giá : 1,150,000 VND
HE Series
Mã số : HE40H-8-1200~2500-Δ-N/O/T-12
Giá : 1,373,000 VND
HE Series
Mã số : HE40B-8-200~1024-Δ-N/O/T-24
Giá : 1,150,000 VND
HE Series
Mã số : HE40B-6-1~150-3-L5
Giá : 990,000 VND
HE Series
Mã số : HE50B-8-200~1024-Δ-L5
Giá : 1,150,000 VND
HE Series
Mã số : HE50B-8-200~1024-Δ-N/O/T-24
Giá : 1,150,000 VND
HE Series
Mã số : HE40B-8-1~150-Δ-N/O/T-24
Giá : 990,000 VND
HE Series
Mã số : HE40B-8-1200~2500-Δ-N/O/T-24
Giá : 1,337,000 VND
HE Series
Mã số : HE40B-8-1~150-Δ-N/O/T-12
Giá : 990,000 VND
HE Series
Mã số : HE50B-8-600~1024-Δ-L5
Giá : 1,150,000 VND
HE Series
Mã số : HE50B-8-200~500-Δ-L5
Giá : 1,150,000 VND
HE Series
Mã số : HE50B-8-1200~2500-Δ-N/O/T-24
Giá : 1,337,000 VND
HE Series
Mã số : HE50B-8-1~150-Δ-N/O/T-12
Giá : 990,000 VND
HE Series
Mã số : HE40H-8-360~1024-Δ-L5
Giá : 1,282,000 VND
HE Series
Mã số : HE40H-8-360~1024-Δ-N/O/T-24
Giá : 1,282,000 VND
HE Series
Mã số : HE50B-8-200~1024-Δ-N/O/T-12
Giá : 1,150,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Địa chỉ: 50 Đường T6, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM.
Điện thọai: 08. 3816.4855 - 08.66 728.728         Fax: 08. 3816.0749
Hotline: 0908 821 925 / 093 5858 658               
Facebook | hantech.automation
Email:  webmaster@hantech.vn
Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd. Designed by Quả táo xanh