HE Series

Mã số : HE40B-6-1~150-3-L5
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE50B-8-200~1024-Δ-L5
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE50B-8-200~1024-Δ-N/O/T-24
Giá : 956,000 VND

HE Series

Mã số : HE40B-8-1~150-Δ-N/O/T-24
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40B-8-1200~2500-Δ-N/O/T-24
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40B-8-1~150-Δ-N/O/T-12
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE50B-8-600~1024-Δ-L5
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE50B-8-200~500-Δ-L5
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE50B-8-1200~2500-Δ-N/O/T-24
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE50B-8-1~150-Δ-N/O/T-12
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40H-8-360~1024-Δ-L5
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40H-8-360~1024-Δ-N/O/T-24
Giá : 977,000 VND

HE Series

Mã số : HE50B-8-200~1024-Δ-N/O/T-12
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40B-6-1200~2500-Δ-N/O/T-24
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40B-6-200~1024-Δ-N/O/T-12
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo AC Volt

Mã số : MP3-4-□□-5/6/7/8/9/10/11-A
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo AC Volt

Mã số : MP3-4-□□-N-A
Giá : 683,000 VND

Đồng hồ đo AC Volt

Mã số : MP6-4-□□-1-A
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo AC Volt

Mã số : MP3-4-□□-1-A
Giá : 1,260,000 VND

Đồng hồ đo AC Volt

Mã số : MP3-4-□□-0/2/3/4-A
Giá : Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.