Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : DX2-
Giá : 2,570,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-103
Giá : 6,984,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : DX9-
Giá : 2,460,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : KX4N-
Giá : 1,090,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-105
Giá : 7,842,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : DX2-
Giá : 2,449,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-100
Giá : 6,345,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-101
Giá : 6,983,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : KX7N-
Giá : 1,270,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-001/003
Giá : 5,366,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : KX9N-
Giá : 1,510,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : KX3N-
Giá : 1,380,000 VND

Bộ lập trình điều khiển nhiệt độ

Mã số : NP100-03
Giá : 4,155,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : KX2N-
Giá : 1,380,000 VND

HE Series

Mã số : HE50B-8-1~150-Δ-N/O/T-24
Giá : 817,000 VND

HE Series

Mã số : HE40B-6-1200~2500-Δ-L5
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40B-8-1200~2500-Δ-N/O/T-24
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40B-6-200~1024-Δ-L5
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40H-8-1200~2500-Δ-N/O/T-12
Giá : Liên hệ

HE Series

Mã số : HE40B-8-200~1024-Δ-N/O/T-24
Giá : Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ ĐKKD: 47 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 08. 3816.4855 - 08.66 728.728    Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.