Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : PX7-01/02/03
Giá : 2,380,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : PX7-10
Giá : 2,490,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : PX7-11/12/13
Giá : 2,886,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : PX9-00
Giá : 2,033,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : PX9-01
Giá : 2,589,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : PX9-11
Giá : 2,911,000 VND

Bộ lập trình điều khiển nhiệt độ

Mã số : NP200-00
Giá : 4,980,000 VND

Bộ lập trình điều khiển nhiệt độ

Mã số : NP200-01
Giá : 3,718,000 VND

Bộ lập trình điều khiển nhiệt độ

Mã số : NP200-02
Giá : 3,718,000 VND

Bộ lập trình điều khiển nhiệt độ

Mã số : NP200-03
Giá : 4,155,000 VND

Bộ lập trình điều khiển nhiệtt độ

Mã số : NP200-10
Giá : 6,869,000 VND

Bộ lập trình điều khiển nhiệt độ

Mã số : NP200-11
Giá : 5,774,000 VND

Bộ lập trình điều khiển nhiệt độ

Mã số : NP200-12
Giá : 5,774,000 VND

Bộ lập trình điều khiển nhiệt độ

Mã số : NP200-13
Giá : 6,176,000 VND

Bộ lập trình điều khiển nhiệt độ

Mã số : NP100-00
Giá : 3,303,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-000
Giá : 4,880,000 VND

HE Series

Mã số : HE40B-6-1~150-Δ-N/O/T-12
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo Volt / Ampere DC

Mã số : DP1
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo AC Volt

Mã số : DP6-NA-10-X
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo DC Volt

Mã số : DP6-ND-10-X
Giá : Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.