Samil Temp. Sensor

Login

Thông tin giỏ hàng

Bạn có 0 sản phẩm

Search

Thống kê truy cập

Hôm nay
950
Trong tuần
3137
Tổng cộng
14603081
Có 71 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 29/5/2023

Đầu dò nhiệt họ PR

Mã số : Ceramic 0.4
Giá : 13,983,000 VND

Đầu dò nhiệt họ PR

Mã số : Ceramic 0.5
Giá : 15,708,000 VND

Đầu dò nhiệt họ PR

Mã số : Ceramic 1.0
Giá : 25,802,000 VND

Đầu dò nhiệt Pt100 đôi

Mã số : PTx2 0.1
Giá : 974,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.5 phi 17

Mã số : TH-M-K 1.5
Giá : 1,778,000 VND

Đầu dò nhiệt Pt100 đôi

Mã số : PTx2 0.2
Giá : 1,300,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.5 phi 22

Mã số : TH-M-K 1.5
Giá : 2,772,000 VND

Đầu dò nhiệt Pt100 đôi

Mã số : PTx2 0.3
Giá : 1,420,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.4 phi 17

Mã số : TH-M-K 1.4
Giá : 1,681,000 VND

Đầu dò nhiệt Pt100 đôi

Mã số : PTx2 0.4
Giá : 1,496,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.4 phi 22

Mã số : TH-M-K 1.4
Giá : 2,614,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.3 phi 8

Mã số : TH-M-K 1.3
Giá : 1,346,000 VND

Đầu dò nhiệt Pt100 đôi

Mã số : PTx2 0.5
Giá : 1,606,000 VND

Đầu dò nhiệt Pt100 đôi

Mã số : PTx2 0.6
Giá : 1,716,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.3 phi 10

Mã số : TH-M-K 1.3
Giá : 1,355,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.3 phi 17

Mã số : TH-M-K 1.3
Giá : 1,593,000 VND

Đầu dò nhiệt Pt100

Mã số : TW-N-Pt 0.1
Giá : 370,000 VND

Đầu dò nhiệt Pt100

Mã số : TW-N-Pt 0.2
Giá : 396,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.3 phi 22

Mã số : TH-M-K 1.3
Giá : 2,455,000 VND

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) 1.2 phi 8

Mã số : TH-M-K 1.2
Giá : 1,232,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.