Rờ le mức nước

Mã số : FS-3
Giá : 128,100 VND

Đế relay 8 chân tròn

Mã số : BIZ-08
Giá : 28,700 VND

Đế giữ điện cực (3 chân)

Mã số : HY-ER3
Giá : 32,200 VND

Bộ đếm LCD

Mã số : LC1-F
Giá : 400,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE6-T6A
Giá : 758,100 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE4-T6A
Giá : 757,400 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE3-P62A
Giá : 1,109,500 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE4-P41A
Giá : 714,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE3-T6A
Giá : 792,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE6-P62A
Giá : 913,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE3-P61A
Giá : 758,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE6-P42A
Giá : 1,030,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE6-P61A
Giá : 758,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE4-P42A
Giá : 868,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-002/004
Giá : 4,880,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-005
Giá : 6,346,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-104
Giá : 7,350,000 VND

Bộ lập trình điều khiển nhiệt độ

Mã số : NP100-01/02
Giá : 3,718,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-102
Giá : 7,350,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX4-20
Giá : 1,664,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.