Cảm biến quang BR Series

Mã số : BR100-DDT/P
Giá : 727,000 VND

Cảm biến quang BUP Series

Mã số : BUP-30
Giá : 621,000 VND

Cảm biến quang BEN Series

Mã số : BEN300-DFR
Giá : 712,000 VND

Cảm biến Quang BX Series

Mã số : BX700-DDT
Giá : 727,000 VND

BMS Series

Mã số : BMS2M-MDT
Giá : 591,000 VND

BM Series

Mã số : BM200-DDT
Giá : 591,000 VND

BPS Series

Mã số : BPS3M-TDT/P
Giá : 818,000 VND

BYD Series

Mã số : BYD30-DDT-T
Giá : 500,000 VND

BY Series

Mã số : BYS500-TDT
Giá : 500,000 VND

BJ Series

Mã số : BJ15M-TDT/P
Giá : 882,000 VND

BA2M-DDT

Mã số :
Giá : 757,000 VND

BS5 Series

Mã số : BS5-K2M
Giá : 121,000 VND

Cảm biến quang BEN Series

Mã số : BEN3M-PFR
Giá : 709,000 VND

Cảm biến quang BR Series

Mã số : BR400-DDT/P
Giá : 727,000 VND

BJ Series

Mã số : BJ1M-DDT/P
Giá : 693,000 VND

Cảm biến quang BUP Series

Mã số : BUP-50S
Giá : 697,000 VND

Cảm biến quang BEN Series

Mã số : BEN10M-TDT
Giá : 742,000 VND

BJ Series

Mã số : BJ3M-PDT-P
Giá : 756,000 VND

Cảm biến quang BX Series

Mã số : BX15M-TFR
Giá : 970,000 VND

BS5 Series

Mã số : BS5-L2M
Giá : 121,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.