LE4S Series

Mã số : LE4S
Giá : 953,000 VND

LE3S Series

Mã số : LE3S
Giá : 891,000 VND

LE7M-2

Mã số : LE7M-2
Giá : 1,318,000 VND

LE8N Series

Mã số : LE8N-BF
Giá : 594,000 VND

ATE Series

Mã số : ATE-
Giá : 197,000 VND

AT8SDN

Mã số : AT8SDN
Giá : 309,000 VND

AT8PSN/AT8PMN Series

Mã số : AT8PMN
Giá : 409,000 VND

FS4E

Mã số : FS4E
Giá : 1,173,000 VND

ATE Series

Mã số : ATE-
Giá : 197,000 VND

LE4S Series

Mã số : LE4SA
Giá : 953,000 VND

LE3S Series

Mã số : LE3SB
Giá : 859,000 VND

LE3S Series

Mã số : LE3SA
Giá : 859,000 VND

LE8N Series

Mã số : LE8N-BN
Giá : 508,000 VND

AT8PSN/AT8PMN Series

Mã số : AT8PSN
Giá : 409,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.