Bộ đếm LCD

Mã số : LC1-F
Giá : 400,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE6-T6A
Giá : 758,100 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE4-T6A
Giá : 757,400 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE3-P62A
Giá : 1,109,500 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE4-P41A
Giá : 714,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE3-T6A
Giá : 792,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE6-P62A
Giá : 913,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE3-P61A
Giá : 758,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE6-P42A
Giá : 1,030,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE6-P61A
Giá : 758,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE4-P42A
Giá : 868,000 VND

Bộ đếm LCD

Mã số : LC1
Giá : 401,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GF4-P41N
Giá : 843,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GF7-P41E
Giá : 1,066,000 VND

Bô đếm/Bộ định thì

Mã số : GF7-P61E
Giá : 945,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GF7-P62E
Giá : 1,110,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE7-P61A
Giá : 945,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE7-P62A
Giá : 1,110,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE4-P62A
Giá : 912,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE4-P61A
Giá : 758,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.